Como soa (en galego)

como soa

ver ficha

  Cando son os papás os que necesitan de axuda porque algo lles pasa.